Nasze działania

Młode firmy otrzymały wsparcie mentorów w kluczowych dla nich obszarach rozwojowych. Nadszedł czas na podsumowanie procesu w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację Think i Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją im. Kronenberga przy Citi Handlowy.