Inspiratornia

Sytuacje kryzysowe, takie jak pandemia, stawiają przedsiębiorców (oczywiście nie tylko ich) w sytuacjach trudnych. Dotychczasowe sposoby działania przestają być skuteczne, a nawet przestają być są dostępne. Brakuje też wiedzy pozwalającej zidentyfikować nowy stan rzeczy i podpowiadającej, co można w tej sytuacji zrobić.

W trakcie kryzysu to przedsiębiorcy podtrzymują rozchwianą gospodarkę, rozwiązują pojawiające się problemy oraz poszukują okazji do wykorzystania nowatorskich technologii i zaspokajania ludzkich potrzeb w zmienionych warunkach.

Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe będzie uznawane za jednostkę chorobową na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO, a lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia z pracy z tego powodu. To coraz powszechniejsze zjawisko, które – co istotne – dotyka również osób młodych.

Pandemia, inflacja, niepewność, wszystkie te czynniki nie sprzyjają długofalowym planom na przyszłość. Jak sobie radzimy z planowaniem i kontrolą wydatków w tym trudnym czasie? Czy inwestujemy i w co? Odpowiedzi na te pytania dostarcza raport Fundacji Citi Handlowy i Fundacji THINK!, zrealizowany przez Fundację Stocznia „Postawy Polaków wobec finansów”.