O programie

Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! z siedzibą w Warszawie, pl. Kasztelański 3,  01-362 Warszawa, www.think.org.pl, e-mail: biuro@think.org.pl, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 000048333, NIP: 527-270-39-88, REGON: 146954516, zwana dalej Organizatorem.

 

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest realizowany przez Fundację Think! i Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

 

Program Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje młodych ludzi do założenia własnego biznesu oraz zapewnia wsparcie tym, którzy już pracują na własny rachunek i chcą lepiej radzić sobie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

 1. W ramach Programu Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w 3 ścieżkach: 

 

 • Rozwiń siebie 
 • Rozwiń pomysł 
 • Rozwiń biznes  

 

 

Każda ze ścieżek w Programie jest skierowana do odrębnej grupy uczestników:

 

 • ROZWIŃ SIEBIE - dla studentów, absolwentów, uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych, którzy rozważają różne scenariusze swojej przyszłości, w tym pracę na własny rachunek, dla osób w wieku 16 - 30 lat.
 • ROZWIŃ POMYSŁ - dla osób, które mają już pewną ideę i potrzebują praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych, by przejść od fazy pomysłu do działania, w wieku 18 - 35 lat.  
 • ROZWIŃ BIZNES dla przedsiębiorców już działających na rynku, nie dłużej niż 5 lat, w wieku 18 - 35 lat, którzy chcą rozwijać swój biznes.

 

Na każdą ścieżkę składają się webinary, warsztaty, spotkania, wydarzenie networkingowe  - zgodnie z harmonogramem opublikowanym na www.rozwijamy.edu.pl. oraz pakiety wiedzowe przygotowane specjalnie dla uczestników.

 

Wszystkie działania w ramach Programu są realizowane w formule on-line. Jeśli sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie, organizator poinformuje uczestników o zmianie. 1. Uczestnicy Programu mogą zgłosić się do udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

 1. Aby aplikować należy:
 • zarejestrować się do portalu Rozwijamy.edu.pl
 • wypełnić zgłoszenie do wybranej ścieżki.

 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem na listę uczestników ścieżki. Organizator dokona wyboru uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz po rozmowach on-line ze zgłoszonymi. Każdy ze zgłaszających się otrzyma mailem informację na temat wyniku rekrutacji.
 2. Liczba miejsc ograniczona. Organizator utworzy także listę rezerwową dla uczestników programu.
 3. Udział w Programie jest dla uczestnika bezpłatny. Wartość uczestnictwa w jednej ścieżce i możliwość skorzystania ze wszystkich warsztatów, webinarów oraz materiałów wynosi 8 000 zł. 
 4. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora nie później niż 2 dni przed wydarzeniem wysyłając informację mailem: kontakt@rozwijamy.edu.pl lub telefonicznie 609 084 465.
 5. W związku ze skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia zapraszamy do grona  ambasadorów Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i:
 • dzielił/a się zdobytą dzięki uczestnictwu w Programie wiedzą z innymi młodymi przedsiębiorcami startującymi z własną firmą - wierzymy, że też możesz dać dużo od siebie
 • był/a w kontakcie z Fundacją Think! i dzielił się się informacjami jak rozwija się Twój pomysł biznesowy -  chcemy trzymać za Ciebie kciuki!
 • współtworzył/a w mediach społecznościowych poprzez m.in. fanpage na Facebooku społeczność aktywnych i wspierających się młodych przedsiębiorców.

 

 1. Organizator zastrzega możliwość zmian w programie zajęć.
 2. Organizator zastrzega możliwość odwołania zajęć z powodu małej liczby zgłoszeń. W takim wypadku Organizator poinformuje o tym osoby, które nadesłały zgłoszenia.
 3. W trakcie zajęć Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu zajęć w formie dokumentacji fotograficznej, filmowej i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora, w portalu Rozwijamy.edu.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez Organizatora.