O programie

Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! z siedzibą w Warszawie, ul. Brożka 4, 01-442 Warszawa, www.think.org.pl, e-mail: biuro@think.org.pl, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 000048333, NIP: 527-270-39-88, REGON: 146954516, zwana dalej Organizatorem.

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest realizowany przez Fundację Think! i Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją im. Kronenberga przy Citi Handlowy. Partnerami Programu są: StudyInn Foundation, Towarzystwa Biznesowe, Youth Business Poland.

W ramach Programu Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w:

 • warsztatach i konsultacjach biznesowych,
 • mentoringu,
 • wydarzeniach & networkingu.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH BIZNESOWYCH I KONSULTACJACH (Workshops&consultancy)

1. Warsztaty  i konsultacje są adresowane do osób w wieku 18-35 lat, które uruchamiają (w okresie do 6 miesięcy) lub są na wczesnym etapie rozwijania własnej działalności w formie: działalności gospodarczej lub działalności społecznej.

2. Uczestnicy Programu mogą zgłosić się do udziału w warsztatach i/lub konsultacjach. Osoby ubiegające się o konsultacje opisują wyzwania i obszary do pracy z ekspertem w zakładce Warsztaty & Konsultacje. 

3. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z konsultacji ekspertów, które są adresowane do podmiotów zarejestrowanych działających na rynku nie dłużej niż 2 lata.

4. Warsztaty oraz konsultacje są skierowane do firm z branży:

 • Life-science & MedTech
 • Eco Trends & Zero Waste
 • Softwarehouse & e-commerce
 • Live Well 
 • i pozostałych 

5. Aby aplikować należy:

 • wypełnić formularz w zakładce Warsztaty & Konsultacje wskazując cykl warsztatów i/lub konsultacje w dziale ZGŁOŚ SIĘ - WARSZTATY i KONSULTACJE. 
 • zarejestrować się do portalu Rozwijamy.edu.pl.

6. Osoby aplikujące mogą przystąpić do cyklu warsztatów biznesowych w Warszawie, zgodnie z ogłoszonym naborem.

7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem na listę uczestników warsztatów oraz konsultacji. Organizator dokona wyboru uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze zgłaszających otrzyma mailem informację na temat wyniku rekrutacji.
8. Przyznanie konsultacji może zostać poprzedzone rozmową telefoniczną, w której Organizator potwierdzi potrzeby oraz stopień zaawansowania firmy.
9. Konsultacje będą umawiane zgodnie z dostępnością eksperta oraz potrzebami uczestników Programu. Będą przebiegały w formule spotkań trwających ok. 1,5 godziny dla 1-3 firm. Zakres tematyczny: sprzedaż, marketing, finanse, prawo.
10. Liczba miejsc ograniczona - decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania postawione w formularzu zgłoszeniowym. Organizator utworzy także listę rezerwową dla uczestników programu.
11. O przyjęciu na warsztaty i/lub konsultacje uczestnik zostanie poinformowany 5 dni przed terminem.
12. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora nie później niż 4 dni przed wydarzeniem wysyłając informację mailem: kontakt@rozwijamy.edu.pl lub telefonicznie 609 084 465.
13. Wstęp na warsztaty jest dla Ciebie bezpłatny, ale cykl warsztatów, które dla Ciebie przygotowaliśmy jest wart 5350 zł.
14. Konsultacje są dla Ciebie bezpłatne, ale wartość uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych wynosi: 750 zł. za 1,5 godzinne spotkanie.
15. W związku ze skorzystaniem przez Ciebie z bezpłatnego wsparcia proponujemy, abyś stał się Ambasadorem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i:

 • dzielił/a się zdobytą dzięki uczestnictwu w Programie wiedzą z innymi młodymi przedsiębiorcami startującymi z własną firmą - wierzymy, że też możesz dać dużo od siebie,
 • był/a w kontakcie z Fundacją Think! i przekazywał/a wiadomości jak rozwija się Twoja firma - bo chcemy trzymać za Ciebie kciuki!
 • współtworzył/a społeczność aktywnych i wspierających się młodych przedsiębiorców - bo w grupie siła, mnóstwo inspiracji i energii do działania.

16. Organizator zastrzega możliwość zmian w programie zajęć i miejsca ich realizacji.
17. Organizator zastrzega możliwość odwołania zajęć z powodu małej liczby zgłoszeń. W takim wypadku Organizator poinformuje o tym osoby, które nadesłały zgłoszenia.
18. Organizator nie pokrywa kosztów noclegowych oraz podróży dla uczestników warsztatów.
19. W trakcie zajęć Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu zajęć w formie dokumentacji fotograficznej, filmowej i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora, w portalu Rozwijamy.edu.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROCESIE MENTORINGOWYM (Mentoring)

1. Organizator, na podstawie analizy potrzeb, uzgodni z uczestnikami zakres możliwego wsparcia mentoringowego, mentorów oraz terminy i miejsce. 

2. Mentoring jest adresowany do nowych podmiotów działających na rynku nie dłużej niż 2 lata, w których chociaż jeden założyciel jest w wieku do 35 lat. Jest skierowany do następujących branży: 

  • FinTech&Banking, 
  • MedTech, 
  • Eco Trends & Zero Waste, 
  • DeepTech, IT/ICT, branże kreatywne.

3. Zakwalifikowany do mentoringu zespół bierze udział w 1-4 spotkaniach mentoringowych, trwających 1-2h. 

4. Aby aplikować do udziału w sesjach mentoringowych należy:

 • zarejestrować się do portalu Rozwijamy.edu.pl oraz 
 • wypełnić  formularz zgłoszeniowy  wybierając zakładkę Mentoring  na Rozwijamy.edu.pl. 

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem na sesje mentoringowe. Organizator dokona wyboru uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze zgłaszających się otrzyma mailem informację na temat wyniku rekrutacji. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane w ciągu 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia.

6. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania postawione w formularzu zgłoszeniowym

7. Organizator Programu może skontaktować się telefonicznie/e-mailowo z osobą, która zgłosiła się do mentoringu w celu potwierdzenia potrzeb oraz stopnia zaawansowania firmy. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem wysyłając informację mailem kontakt@rozwijamy.edu.pl lub telefonicznie 609 084 465.

9. Udział w sesji mentoringowej jest dla Ciebie bezpłatny, ale udział w spotkaniu z mentorem ma wartość 1100 zł.  

10. W związku ze skorzystaniem przez Ciebie z bezpłatnego wsparcia proponujemy, abyś stał się Ambasadorem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i:

 • dzielił/a się zdobytą dzięki uczestnictwu w Programie wiedzą z innymi młodymi przedsiębiorcami startującymi z własną firmą - wierzymy, że też możesz dać dużo od siebie,
 • był/a w kontakcie z Fundacją Think! i przekazywał/a  wiadomości jak rozwija się Twoja firma - bo chcemy trzymać za Ciebie kciuki!
 • współtworzył/a społeczność aktywnych i wspierających się młodych przedsiębiorców - bo w grupie siła,  mnóstwo inspiracji i energii do działania.

11. Organizator zastrzega możliwość zmian w programie sesji mentoringowych i miejsc ich realizacji.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania sesji mentoringowych. W takim wypadku Organizator poinformuje o odwołaniu.

13. W trakcie sesji mentoringowych Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu spotkań w formie dokumentacji fotograficznej i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora, w portalu Rozwijamy.edu.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez Organizatora.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH & NETWORKINGU (Networking events)

1. W ramach Programu zostaną zrealizowane 4 spotkania dla podmiotów działających w następujących branżach:

 • Life-science & MedTech
 • Eco Trends & Zero Waste
 • Softwarehouse & e-commerce
 • Live Well

2. Wydarzenia są adresowane do podmiotów działających na rynku nie dłużej niż 5 lat, w których co najmniej jeden współzałożyciel jest wieku do 35 lat. Wydarzenia są okazją do spotkań przedsiębiorców rozwijających swoje firmy z mentorami. Służą wymianie doświadczeń i nawiązaniu relacji biznesowych.
3. Aby aplikować do udziału w wydarzeniu należy:

 • zarejestrować się do portalu Rozwijamy.edu.pl
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy na Rozwijamy.edu.pl. - w dziale ZGŁOŚ SIĘ - WYDARZENIA & NETWORKING

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem na wydarzenie. Podmiot współpracujący dokona wyboru uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze zgłaszających się otrzyma mailem informację na temat wyniku rekrutacji. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane 7 dni przed wydarzeniem.
5. Liczba miejsc ograniczona - decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania postawione w formularzu zgłoszeniowym.
6. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora najpóźniej 3 dni przed wydarzeniem.

7. W związku ze skorzystaniem przez Ciebie z bezpłatnego wsparcia proponujemy, abyś stał się Ambasadorem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i:

 • dzielił/a się zdobytą dzięki uczestnictwu w Programie wiedzą z innymi młodymi przedsiębiorcami startującymi z własną firmą - wierzymy, że też możesz dać dużo od siebie,
 • był/a w kontakcie z Fundacją Think! i przekazywał/a  wiadomości jak rozwija się Twoja firma - bo chcemy trzymać za Ciebie kciuki!
 • współtworzył/a społeczność aktywnych i wspierających się młodych przedsiębiorców - bo w grupie siła,  mnóstwo inspiracji i energii do działania.

8. Organizator zastrzega możliwość zmian w programie wydarzenia i miejsca jego realizacji.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia. W takim wypadku Organizator poinformuje osoby, które nadesłały zgłoszenia o odwołaniu wydarzenia.
10. W trakcie wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania wydarzenia w formie dokumentacji fotograficznej i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora, w portalu Rozwijamy.edu.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez Organizatora.

Polityka cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.