Nasze działania

Młode firmy otrzymały wsparcie mentorów w kluczowych dla nich obszarach rozwojowych. Nadszedł czas na podsumowanie procesu w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację Think i Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją im. Kronenberga przy Citi Handlowy.

Na początku kilka danych liczbowych. Proces mentoringowy trwał od grudnia 2019 do maja 2020 r. Wzięło w nim udział 20 firm i 18 mentorów. Odbyło się ponad 90 sesji trwających łącznie 180 godzin - 45 spotkań i 45 sesji on line.

Do procesu zgłosiły się firmy istniejące na rynku nie dłużej niż dwa lata, w których chociaż jeden założyciel jest w wieku do 35 lat. Reprezentowały bardzo różne branże m.in.  nowe technologie, handel & e-commerce, produkcja, design, zdrowie i uroda, doradztwo i marketing i inne. 

Po stronie mentorów zaangażowane było grono doświadczonych ekspertów i praktyków, wśród nich pięciu wieloletnich managerów z Citi Handlowy i Citibank Europe Plc. Zaangażowali się oni wolontaryjnie w działania na rzecz młodych przedsiębiorców, wpisując się w realizację międzynarodowej inicjatywy Citi pod nazwą Pathways to Progress. Ma ona na celu inkubację i akcelerację pomysłów biznesowych, podnoszenie kompetencji zarządczych, finansowych wśród osób młodych. Mentoring postrzegany jest tu jako jedno z kluczowych działań mogących przyspieszyć rozwój debiutujących biznesów, co przekłada się na szereg korzyści ekonomicznych i społecznych.

Zaangażowanie wolontariuszy Citi w Polsce w program mentoringowy to nasze wsparcie dla postępu. Wierzymy, że wraz z tymi przedsiębiorcami niesie się właśnie pozytywna zmiana społeczna, technologiczna oraz gospodarcza. Dla naszych wolontariuszy Citi z kolei to doskonała okazja do tego, by podzielić się swoim doświadczeniem biznesowym i wesprzeć wschodzące gwiazdy biznesu - mówi Dorota Szostek - Rustecka, Prezes Fundacji im. Kronenberga przy Citi Handlowy.

Jak wyglądał sam proces? 

Każdy z mentee określił swoje główne wyzwania i potrzeby. Firmy zgłaszały chęć przepracowania m.in. zagadnień związanych ze sprzedażą, marketingiem, strategią biznesową, zarządzaniem czy prawem. Dzięki jasno określonym celom, można było zaproponować im spotkania z mentorami specjalizującymi się w danych tematach.

Mentorzy po zakończonych procesach mentoringowych podsumowali spotkania, analizując mocne strony mentee i realizację postawionych celów mentoringowych. Zaproponowali także kolejne działania dla mentee i wskazali obszary, które uznali u nich za najbardziej obiecujące, rozwojowe. 

Wrażenia mentee

Poprosiliśmy przedstawicieli młodych firm, by podzielili się z nami refleksjami po odbytych sesjach z mentorami. W ich wypowiedziach przewijało się stwierdzenie, że mentorzy, oprócz podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, bardzo wzmocnili ich pewność siebie, utwierdzili w decyzji o rozwijaniu ich biznesów. Mentee docenili zaangażowanie, komunikatywność i otwartość mentorów, ich duże doświadczenie i wysokie kompetencje merytoryczne. Te spotkania wpłynęły korzystnie na ich wiarę i motywację do dalszego działania. 

Mentoring spełnił więc swoje cele, które Joanna Malinowska-Parzydło, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, definiuje jako “pomoc w odnajdywaniu w sobie nadziei, siły i potencjału.

Przygoda, zaszczyt i zobowiązanie

Także mentorzy w odpowiedzi na prośbę o podsumowanie całego procesu, podkreślali, że było to dla nich ważne i satysfakcjonujące doświadczenie. Wyrazili myśl, że mentoring gwarantuje obopólną korzyść. Jest szansą na zderzenie myśli, spostrzeżeń, perspektyw osób na różnym etapie drogi zawodowej i życiowej. Określili mentoring jako wzajemne oddziaływanie: transfer wiedzy i doświadczeń po stronie mentora, a po stronie mentee - młodzieńczej energii, pasji, otwartości na uczenie się, determinacji. Mentorzy podkreślali, że dzielenie się wiedzą z mentee wpłynęło na ich własny rozwój: uwrażliwiło na potrzeby innych, zainspirowało do poznawania zupełnie nowych obszarów. Jak wspomniał mentor Grzegorz Skibiński, dyrektor personalny w Citi Handlowy - mentoring to doświadczenie dające radość z obserwacji wzrastania drugiej osoby. Praca z ludźmi to nieustanna przygoda, zaszczyt i zobowiązanie - puentuje trener i mentor Wojciech Wereszko.

Siła dialogu

Widzimy ogromną wartość w dialogu między początkującymi przedsiębiorcami a doświadczonymi mentorami. Dzięki otwartości obu stron tego procesu dokonuje się owocna wymiana myśli, doświadczeń i wiedzy - mówi Anna Bichta, prezes Fundacji Think! - W biznesie, w którym na co dzień jest dużo rywalizacji i konkurowania, bardzo potrzebna jest przestrzeń współpracy i inspirowania się do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Chcemy wyrazić nasze uznanie oraz podziękowania dla wszystkich zaangażowanych mentorów, za poświęconą uwagę i udzielone wsparcie firmom biorącym udział w Programie - podsumowuje Małgorzata Polak, wiceprezes Fundacji Think!

Przeczytaj także:

Mentoring - relacja oparta na zaufaniu