Inspiratornia

Chcesz wiedzieć, co dzieje się na świecie i być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami? Szukasz informacji co do sposobów postępowania w kryzysie? Pamiętaj o podstawowych zasadach fact-checkingu, czyli weryfikowania pozyskanych informacji i ich źródeł.

Sytuacje kryzysowe, takie jak pandemia, stawiają przedsiębiorców (oczywiście nie tylko ich) w sytuacjach trudnych. Dotychczasowe sposoby działania przestają być skuteczne, a nawet przestają być są dostępne. Brakuje też wiedzy pozwalającej zidentyfikować nowy stan rzeczy i podpowiadającej, co można w tej sytuacji zrobić.

W trakcie kryzysu to przedsiębiorcy podtrzymują rozchwianą gospodarkę, rozwiązują pojawiające się problemy oraz poszukują okazji do wykorzystania nowatorskich technologii i zaspokajania ludzkich potrzeb w zmienionych warunkach.

Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe będzie uznawane za jednostkę chorobową na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO, a lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia z pracy z tego powodu. To coraz powszechniejsze zjawisko, które – co istotne – dotyka również osób młodych.