Inspiratornia

Sytuacje kryzysowe, takie jak pandemia, stawiają przedsiębiorców (oczywiście nie tylko ich) w sytuacjach trudnych. Dotychczasowe sposoby działania przestają być skuteczne, a nawet przestają być są dostępne. Brakuje też wiedzy pozwalającej zidentyfikować nowy stan rzeczy i podpowiadającej, co można w tej sytuacji zrobić.

W trakcie kryzysu to przedsiębiorcy podtrzymują rozchwianą gospodarkę, rozwiązują pojawiające się problemy oraz poszukują okazji do wykorzystania nowatorskich technologii i zaspokajania ludzkich potrzeb w zmienionych warunkach.

Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe będzie uznawane za jednostkę chorobową na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO, a lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia z pracy z tego powodu. To coraz powszechniejsze zjawisko, które – co istotne – dotyka również osób młodych.

Pandemia, inflacja, niepewność, wszystkie te czynniki nie sprzyjają długofalowym planom na przyszłość. Jak sobie radzimy z planowaniem i kontrolą wydatków w tym trudnym czasie? Czy inwestujemy i w co? Odpowiedzi na te pytania dostarcza raport Fundacji Citi Handlowy i Fundacji THINK!, zrealizowany przez Fundację Stocznia „Postawy Polaków wobec finansów”.

Ze wszystkich portali społecznościowych Polacy najbardziej lubią Facebooka. Szukają na nim wsparcia, promują zbiórki charytatywne. Drugim najpopularniejszym portalem jest Twitter, na którym większość dyskusji ma charakter narodowy, a słowo „polski” jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Na Instagramie rozmawiamy głównie o pięknie i ciałopozytywności, a LinkedIn jest zdominowany przez mężczyzn. 

Czym dla młodych Polaków jest przedsiębiorczość i co o niej sądzą? Co stanowi dla nich najbardziej pożądaną ścieżkę kariery? Jak postrzegają prowadzenie firmy osoby posiadające własny biznes, a jak te, które dopiero chcą go założyć? Na te i inne pytania odpowiada badanie Fundacji Citi Handlowy i Fundacji THINK! „Młodzi a przedsiębiorczość”.