Nasze działania

Za nami spotkanie online Mentorów, na którym podsumowaliśmy proces mentoringowy w III. edycji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

W spotkaniu udział wzięło 18 mentorów, organizator Programu Fundacja THINK!, partner merytoryczny Fundacja im. L. Kronenberga przy Citi Handlowy i partner Programu - Fundacja StudyInn.

Celem procesu mentoringowego był rozwój osobisty i zawodowy młodych przedsiębiorców,  wsparcie biznesu przez biznes. Zainspirowanie uczestników do  sięgania po więcej i wyżej. Cieszy nas to, że udało nam się te cele osiągnąć i przeprowadzić proces, który został bardzo doceniony przez startupy i młodych przedsiębiorców - powiedziała Anna Bichta - prezes Fundacji THINK! witając grono Mentorów obecnych na spotkaniu on-line. 

Jesteśmy zaszczyceni pracą z tak szacownym gronem mentorów. Towarzyszyliśmy Mentorom i Mentees w budowaniu relacji. Jest to budujące doświadczenie, dla nas również rozwijające. Utwierdziło nas jeszcze bardziej w przekonaniu, jak ważne są relacje międzyludzkie i ile wnoszą wartości - zaznaczyła Małgorzata Polak - wiceprezes Fundacji THINK!

Prezes Fundacji im. L. Kronenberga przy Citi Handlowy - Dorota Szostek - Rustecka przekazała podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces mentoringowy i zaznaczyła:

Wolontariat wpisany jest w DNA Citi. W ostatnim roku szczególnie rozwinęliśmy wolontariat kompetencyjny, w ramach którego nasi eksperci realizują m.in. mentoring dla przedsiębiorców. Nasi mentorzy często mówią o tej aktywności jak o relacji ”win-win”. Z jednej strony to możliwość podzielenia się przez eksperta Citi swoją profesjonalną wiedzą i doświadczeniem współpracy z biznesem, z drugiej – to także niespotykana okazja do czerpania z innowacyjności i entuzjazmu młodych przedsiębiorców, a do tego możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zupełnie nowym środowisku.

W pierwszej części spotkania podsumowano przebieg procesu mentoringowego w ramach 3. edycji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedstawiono sylwetki 18 mentorów i wyróżniono ich cechy, które szczególnie docenione zostały przez mentees. Firmy uczestniczące w procesie zwróciły uwagę przede wszystkim na kreatywność i otwartość mentorów, ich wiedzę oraz umiejętność ukierunkowania energii i chęci działania młodych przedsiębiorców. Niezwykle ważne dla nich były także bezpośrednie spotkania i zdolność przekonania do podjęcia odważnych działań biznesowych. 

Mentorzy mogli podczas podsumowania poznać również 20 firm i 8 branż, w jakich działają, a także wyzwania, które omawiano podczas 90 sesji mentoringowych. 

 

Firmy miały możliwość przepracowania swoich wyzwań, m.in z zakresu zarządzania, finansów, sprzedaży oraz prawa, a także działań online. 

Druga część spotkania miała formę panelu dyskusyjnego, którego moderatorką była Pani Joanna Malinowska - Parzydło - ekspert merytoryczny w procesie mentoringowym 3. edycji Programu Przedsiębiorczości oraz założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Pani Joanna przybliżyła uczestnikom ideę mentoringu i siłę relacji, jaka dzięki niemu powstaje. 

Podczas panelu mentorzy podzielili się swoimi opiniami i rekomendacjami dotyczącymi procesu. Następnie wspólnie wypracowali listę korzyści, jakie mentorzy uzyskują, dzieląc się wiedzą i biorąc udział w sesjach. Docenili m.in. możliwość refleksji nad własnym rozwojem i doświadczeniem, szansę na poznanie nowych rozwiązań, zdobycie nowych kompetencji oraz inspiracji do działania.

Na zakończenie spotkania Anna Bichta - prezes i Małgorzata Polak - wiceprezes Fundacji Think! podziękowały za zaangażowanie i wartość, którą mentorzy wnieśli zarówno w rozwój mentees i ich firm, jak i Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas spotkania mentorzy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi procesu. Wskazano na zasadność spotkań mentorów w swoim gronie, podczas których mogliby wymienić się omawianymi podczas sesji wyzwaniami oraz zasilać się wzajemnie wiedzą i doświadczeniami. 

Spotkanie odbyło się w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację Think! z Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją im. Kronenberga przy Citi Handlowy.

Przeczytaj także:

Mentoring - relacja oparta na zaufaniu

Zasady dobrego mentoringu