Nasze działania

Zapraszamy do ścieżki ROZWIŃ SIEBIE adresowanej do studentów, absolwentów, uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych, którzy rozważają różne scenariusze swojej przyszłości, w tym pracę na własny rachunek, dla osób w wieku do 30 lat.

W ramach tej ścieżki rozwojowej odbędą się trzy webinary: warsztat Design Thinking o tym, jak kreować ciekawe pomysły; warsztat i sesje networkingowe z ekspertami o pracy zespołowej, przyjmowaniu i udzielaniu feedbacku, a także webinar na temat prowadzenia profilu na Instagramie. Dla uczniów i studentów w wieku 16-20 lat przygotowaliśmy również wirtualną grę symulacyjną Pierwszy Milion, która jest atrakcyjną formą rozwoju kompetencji w zakresie podejmowania ważnych decyzji życiowych i gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

WEBINARY I WYDARZENIA

  • Jak wpadać na fajne pomysły - Design Thinking - 1,5 h
  • Praca zespołowa, przyjmowanie i dawanie feedback-u + sesje mentoringowe i networkingowe z ekspertami - 1,5 h
  • Prowadzenie profilu na Instagram (1,5 h) 

 

Gra Pierwszy Milion - dla studentów i uczniów szkół średnich. Gra symulacyjna dostępna online rozwijająca kompetencje uczestników (w wieku 15-20 lat) w zakresie podejmowania ważnych decyzji życiowych i gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Zadaniem jest zgromadzenie wirtualnego  kapitału  w  wysokości  co  najmniej 1.000.000,00  zł.  W gestii uczestnika pozostaje wybór produktów finansowych, aby osiągnąć cel gry, ale także podejmowanie wielu innych decyzji mających wpływ nie tylko na majątek, ale i na życie (np. poziom zadowolenia czy umiejętności). Gra startuje w listopadzie 2021.

Materiały wiedzowe

Między terminami webinarów uczestnicy otrzymują pakiety wiedzowe: głównie rekomendacje ciekawych materiałów do obejrzenia, odsłuchania, przeczytania oraz zasoby portalu www.rozwijamy.edu.pl

Start rekrutacji do ścieżki - luty 2021