Inspiratornia

Nadchodzi ważny czas dla największych przedsiębiorstw. W ciągu najbliższego roku zobowiązane są one do raportowania swojego podejścia i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ten proces wymusza na biznesie analizę własnych procesów, co wiąże się z koniecznością pozyskania danych od mniejszych podmiotów. Te z kolei nie zawsze przygotowane są do rozmów o swoim wpływie na środowisko i społeczeństwo.

Wyzwania sektora MŚP w kontekście ESG

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Fundacja Think! opublikowała materiał, który zawiera zarówno wstępną diagnozę znajomości ESG w małych organizacjach, jak i zestaw praktycznych wskazówek co do tego, jak rozumieć i praktykować zrównoważony rozwój.

 

POBIERZ TUTAJ

 

Gotowość organizacji do ujawniania danych o tym, jak radzi sobie z kluczowymi kwestiami środowiskowymi (np. zmiany klimatu) i społecznymi (np. wywieranie pozytywnego wpływu na lokalną społeczność), zależy od dotychczasowych praktyk i podejmowanych działań. W przypadku najmniejszych podmiotów, stanowiących znaczną część gospodarki, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Do tej pory małe firmy nie miały sformalizowanych ram raportowania zrównoważonego rozwoju, a skala ich działalności - w przeciwieństwie do większych graczy - nie wiązała się z tak dużą presją na monitorowanie negatywnego oddziaływania. Dodatkową trudnością jest określenie, gdzie takie wpływy mogą wystąpić, jeśli skala działalności jest ograniczona.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju zachęca podmioty do zdefiniowania kluczowych tematów, zebrania danych pokazujących bieżącą sytuację i wyznaczenia celów redukcyjnych w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym i zarządczym (ESG).

Chociaż najnowsze regulacje w tym zakresie nie nakładają na małe podmioty bezpośredniego obowiązku ujawniania informacji, biorąc pod uwagę ich rolę w łańcuchach wartości większych firm, można spodziewać się wzmożonej uwagi na sposób podejścia do tych zagadnień.

Analiza ekspercka Fundacji Think!

Celem analizy eksperckiej opublikowanej przez Fundację Think było przybliżenie wybranych aspektów związanych z rozumieniem podejścia ESG w małych podmiotach oraz zaopatrzenie przedstawicieli tych organizacji w podstawowe informacje, służące im do umiejscowienia zarządzania wymiarem społecznym i środowiskowym w swoim modelu i strategii biznesowej.

W materiale omówiono najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem małych podmiotów i ich relacji z otoczeniem, w kontekście ich możliwości samodzielnej oceny oddziaływań i sposobów rozwijania zrównoważonego podejścia organizacyjnego. Pokazano obszary ważne dla minimalizowania negatywnych efektów działalności oraz zebrano opinie ekspertów na temat tematów wpisujących się w ESG. Wyniki wstępnej diagnozy mają na celu zainicjowanie szerszej dyskusji na temat potencjału małych podmiotów do aktywnego udziału w zrównoważonej transformacji.

Zmiany w biznesie wiążą się z szeregiem zagadnień, które należy wziąć pod uwagę w codziennych decyzjach. Dyskusja o zrównoważonym rozwoju i rozwijający się system regulacji sprawiają, że każda organizacja, bez względu na wielkość, staje się aktywnym uczestnikiem obserwowanej zmiany.

Podsumowanie

Sektor MŚP odgrywa kluczową rolę w procesie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie dostępu do wiedzy i narzędzi ułatwiających im zrozumienie i wdrażanie zasad ESG jest niezbędne dla powodzenia tej transformacji.


Autorka: Agata Rudnicka, naukowczyni związana m.in. z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od prawie dwóch dekad zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ESG.

Regulacje prawne: 

Maria Werenowska, radca prawny

Konrad Mastalerz, radca prawny

WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners Sp. J


Opracowanie eksperckie jest elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację THINK! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Opracowanie eksperckie zostało zrealizowane we współpracy merytorycznej z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners Sp. J.