Nasze działania

W Polsce jest wielu młodych ludzi, którzy poważnie myślą o założeniu własnej firmy. Z myślą o nich wystartowała II edycja Programu Rozwoju Przedsiębiorczości - część ogólnopolskiej akcji społecznej Tydzień dla Oszczędzania, realizowanej od roku 2007 przez Fundację Think! we współpracy z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy.

Celem programu jest wsparcie merytoryczne młodych przedsiębiorców poprzez szkolenia, konsultacje specjalistyczne, portal i udział w spotkaniach networkingowych. Planowane jest również powstanie nowych firm i rozwój mikroprzedsiębiorstw w formie działalności własnej, działalności gospodarczej lub działalności społecznej.

Uczestnicy zgłaszający się Programu mają dostęp do następujących elementów programu:

  • Portal www.Rozwijamy.edu.pl - platforma wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, zawierająca m.in. artykuły merytoryczne, poradniki, quizy, inspiracje i wywiady z praktykami biznesu.

  • Cykl warsztatów biznesowych dla osób, które planują uruchomienie lub są na wczesnym etapie rozwijania własnej działalności zarobkowej w formie: działalności gospodarczej lub działalności społecznej np. stowarzyszenia, fundacji. Więcej na stronie: https://rozwijamy.edu.pl/wydarzenia

  • Moduł akceleracyjny - konsultacje biznesowe wspierające rozwój innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz dla wybranych uczestników możliwość pozyskiwania inwestorów i partnerów biznesowych. Ten komponent jest prowadzony przez Fundację StudyInn. Więcej na stronie: StudyInn Fundation


Pozyskaliśmy do współpracy wysokiej klasy ekspertów i udało nam się przygotować wartościowy program, dzięki którym młodzi przedsiębiorcy z większą skutecznością będą mogli rozwijać swoje biznesy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że drogi dojścia do własnej firmy bywają różne. Chcemy towarzyszyć młodym ludziom w tym procesie, służyć naszymi doświadczeniami i wiedzą. Wskazujemy, jakie aspekty warto wziąć pod uwagę w planowaniu własnego biznesu oraz pokazujemy, jak do tego celu wykorzystać sprawdzone narzędzia biznesowe” - mówi Małgorzata Polak, wiceprezes Fundacji Think!.

Poprzez proponowane działania, chcemy przekazywać uczestnikom praktyczną wiedzę, która będzie przydatna na różnych etapach rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Program jest uniwersalny dla każdego typu biznesu i branży. Właśnie dlatego w opracowanie merytoryki programu i prowadzenie warsztatów są zaangażowani praktycy biznesu. Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie zyskują know-how w zakresie prowadzenia i rozwijania firmy, zapoznają się z interesującymi przykładami dobrych praktyk.

Informacje o prowadzeniu firmy są dostępne wszędzie - naszym celem jest pokazać to, w jaki sposób przekuć je w wiedzę i sukces przedsięwzięcia biznesowego. W cyklu warsztatów “Własny biznes” uczestnicy tak realizują ścieżkę tematów, aby zgłębić najważniejsze obszary funkcjonowania firmy. Pracujemy w zespołach zadaniowych i stawiamy nacisk na ćwiczenia. Dodatkowym atutem naszych działań jest stworzenie młodym ludziom szansy spotkania i zderzenia koncepcji z innymi, którzy podobnie myślą i poszukują inspiracji do działania” - podkreśla Anna Bichta ekspertka z Fundacji Think!.

W ramach komponentu akceleracyjnego, prowadzonego przez Fundację StudyInn, zaplanowane zostały konsultacje biznesowe wspierające rozwój innowacyjnych pomysłów biznesowych w branżach: finansowej, IT i kreatywne. Planowane są spotkania z doświadczonymi mentorami i ekspertami z sektora startupów. Będzie również możliwość pozyskiwania inwestorów i partnerów biznesowych.

W ramach Programu realizowane są także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych (np. podstawy przedsiębiorczości). Przekazujemy nauczycielom wiedzę o tym, jak rozwijać kompetencje przedsiębiorcze wśród uczniów. Omawiamy także narzędzia przydatne w metodyce nauczania, podpowiadamy w jaki sposób angażować uczniów w działania związane z rozwojem postaw przedsiębiorczych.

***

Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest częścią akcji społecznej „Tydzień dla Oszczędzania”, realizowanej w Polsce od 2007 r. Jego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! z Warszawy, Partnerem Strategicznym Citi Handlowy, zaś Partnerami są Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacja Studyinn. Środki finansowe na realizację Programu przekazała Citi Foundation za pośrednictwem United Way International.