Nasze działania

Proces mentoringowy w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości jest adresowany do młodych przedsiębiorców i ukierunkowany na rozwój kompetencji związanych z prowadzeniem własnej firmy. Jest planowany w oparciu o rozpoznanie indywidualnych celów oraz potrzeb.  

Mentorami w programie są osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozwijaniu pomysłów i przedsięwzięć gospodarczych. Bazując na swojej wiedzy, pomagają przeanalizować oraz ukierunkować działania biznesowe. Dzięki wypracowaniu wzajemnej relacji opartej na partnerstwie i zaufaniu są cennym źródłem wsparcia dla firm na każdym etapie rozwoju.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą formularza on-line na naszym portalu oraz przez strony partnerów współpracujących, zgodnie z regulaminem.

Mentoring jest przewidziany dla firm działających na rynku nie dłużej niż 2 lata, w których chociaż jeden założyciel jest w wieku do 35 lat.

W szczególności zapraszamy przedsiębiorstwa działające w branżach: 

  • FinTech&Banking, 
  • MedTech, 
  • Eco Trends & Zero Waste, 
  • DeepTech, IT/ICT, branże kreatywne.
Co zyskasz?
 • skonfrontujesz swoje koncepcje oraz wyzwania z doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami mentora,
 • uzyskasz wsparcie w rozwinięciu Twoich pomysłów, poszukiwaniu nowych rozwiązań,
 • otrzymasz feedback na temat Twoich mocnych stron i podpowiedź, jak je wykorzystać dla realizacji zamierzonych celów,
 • rozwiniesz umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej i podejmowania decyzji,
 • uzyskasz od mentora dostęp do sieci kontaktów, innych źródeł wiedzy, najlepszych praktyk.

 

Nasi mentorzy:

Marta Kustosz - coach, od kilku lat związana jest z branżą szkoleniową i konsultingową m.in. prowadząc: doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego, indywidualne projekty doskonalące umiejętności interpersonalne, czy szkolenia kadry menadżerskiej w zakresie budowania najlepszych zespołów, zarządzania. W 2018 roku rozpoczęła realizację swoich autorskich programów: Projekt Menadżer oraz Projekt Ja, wykorzystując zarówno narzędzia coachingowe, jak i techniki terapeutyczne dedykowane pracy nad rozwojem osobowości. Wcześniej związana z branżą hotelarską, pełniła funkcje managerskie i dyrektorskie.

 

 

Beata Janiszewska - Z Citi Handlowym związana od lutego 1996. Działa w obszarze prawnym, ryzyku kredytowym oraz ryzyku operacyjnym. W tym czasie miałam przyjemność prowadzić wiele projektów na skalę całego Banku, np. przeniesienie procesu uruchamiania transakcji (udzielania klientom kredytowania) z manualnego papierowego na proces elektroniczny, budowanie systemów od podstaw do procesowania transakcji, zarządzania otrzymanymi zabezpieczeniami, raportowania lokalnego oraz międzynarodowego, wprowadzenie Rek. H KNF’u, przeprowadzanie ‘quasi’ audytów w Banku, nadzór nad syst. Kontroli wew. Banku, współpraca z KNF’em, dostawcami usług oraz wew. Citigrup’y.

 

 

Monika Ledzion - ostatnie 14 lat pracy zawodowej poświęciła doradztwu w zakresie możliwości finansowania inwestycji ze środków publicznych i prywatnych oraz ocenie inwestycyjnej projektów. Świadczyła wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i prywatnych w obszarze transferu technologii, rozwoju przedsiębiorczości, innowacji produktowych i procesowych, finansowania projektów green field. Jest ekspertem oceniającym projekty z obszaru innowacyjności w PARP, NCBiR oraz Komisji Europejskiej. Od 2019 roku kieruje Akceleratorem EdTech. 

 

 

Magdalena Sułek-Domańska - posiada bogate doświadczenie w pracy w komunikacji, które zdobywała w firmach z branży B2B, FMCG, NGO. Dzięki kreatywności, zdolnościom organizacyjnym i zaangażowaniu, realizowane przez nią działania komunikacyjne odznaczają się wysoką skutecznością i efektywnością. Zajmowała się komunikacją w PwC, Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, agendzie ONZ ds. Rozwoju, firmie Danone. Z branżą ochrony środowiska związana jest od 2015 r. Z sukcesem wprowadziła markę ENERIS na polski rynek, czyniąc ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych w branży. 

 

 

Martyna Zastawna - Propagatorka idei zero waste i odpowiedzialności społecznej w biznesie. Założycielka WoshWosh (pierwszej na świecie firmy odnawiającej obuwie), wykładowczyni społecznej odpowiedzialności biznesu oraz mentorka skupiająca się na aktywizacji kobiet. Ratuje ginące rzemiosło i pomaga chronić przed likwidacją zagrożone zakłady rzemieślnicze. Udowadnia, że od podstaw można zbudować unikatowy biznes oraz że nie tylko korporacje z wielkimi budżetami mogą działać społecznie. Miłośniczka filozofii, sztuki i estetyki w każdym calu.

 

 

Paweł Augustyn - posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami z różnych branż, m.in. z sektora chemicznego, deweloperskiego oraz logistycznego. Jako członek zarządu firm był odpowiedzialny za procesy inwestycyjne, tworzenie i rozwój struktur biznesowych, usprawnianie pracy, zarządzanie przejętymi firmami. W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu CIECH S.A. Zdobył doświadczenie w branży nieruchomości jako CEO w firmach Polski Holding Nieruchomości S.A. i Restaura and Capital Park. Związany jest z Grupą ENERIS od połowy 2017 r., obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 

 

Wojciech Bagiński - współtwórca kancelarii Fix Legal, międzynarodowy prawnik, adwokat posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu w Stanach Zjednoczonych, Polsce oraz w Anglii i Walii. Jako praktyk skupia swoje zainteresowania na szeroko pojętym prawie biznesowym. W ramach swojej działalności zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansowaniem projektów międzynarodowych (np. dla spółek typu startup). Jest pasjonatem rodzącego się ruchu social entrepreneurship, impact investment oraz spółek typu Benefit Corporations, które wprowadza na rynek polski.

 

 

Mateusz Borowiecki - wieloletni praktyk, pasjonat, ekspert branży zakupowej. Ma ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami zakupowymi i konsultingowymi (m.in. w sektorze finansowym, medycznym). Specjalista we wdrożeniach kompleksowych systemów zakupowych oraz narzędzi IT (Ivalua, NextBuy). Zarządzał projektami optymalizacyjnymi na skalę europejską oraz globalną. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się w ramach konferencji branżowych, spotkań, szkoleń, wykładów dla studentów (ALK w Warszawie oraz WSB we Wrocławiu). Jest autorem licznych publikacji dot. zarządzania łańcuchem dostaw.

 

 

Grzegorz Skibiński - HR Shared Services Head w Citi Handlowy, współzałożyciel think tanku HR Influencers, członek Executive Education Advisory Board na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich, zbudowane na pracy zarówno w administracji rządowej, jak i firmach wdrożeniowych z branży IT oraz globalnych korporacjach. Realizował wiele projektów z zakresu zarządzania ludźmi, a także wdrożeń systemów informatycznych w tym również w okresie fuzji banków. Lider licznych projektów Wolontariatu oraz propagator idei CSR’u. Czynnie działa w Fundacji im. Leopolda Kronenberga oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

 

Jarosław Legięć - Socjolog, doktor nauk humanistycznych, absolwent MBA, certyfikowany trener biznesu i sprzedaży. Posiada praktykę w tworzeniu programów szkoleniowych oraz prowadzeniu szkoleń i treningów z zakresu szeroko pojętego zarządzania i kompetencji miękkich.  Doświadczenie biznesowe zdobył między innymi w: British American Tobacco, FoodCare, Kamis S.A, Heineken - Grupa Żywiec. Posiada kompetencje i umiejętności: znajomość praktycznych zagadnień związanych z zarządzaniem i sprzedażą, kierowanie zespołem sprzedażowym, organizacja czasu pracy i wyznaczanie priorytetów, negocjacje w biznesie, wdrażanie systemu ocen pracowniczych, rozwój kompetencji miękkich u sprzedawców i kadry zarządzającej. Obecnie pełni funkcję menadżera i trenera w Citi Handlowym.

 

 

Piotr Gałka - radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz procesach transformacyjnych. Doradza klientom w zakresie procesów inwestycyjnych uwzględniających pozyskiwanie finansowania za pośrednictwem technologii blockchain, jak również wspiera klientów w budowaniu strategii oraz modeli biznesowych w zakresie innowacyjnych projektów. Doświadczenie zdobywał jako in-house w funduszu Inovo VC, domu inwestycyjnym mBanku oraz we współpracy z kancelarią DZP i Maruta Wachta. 

 

 

Marcin Mróz - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Współpracował m.in. z kancelarią wchodzącą w skład dużej grupy doradczej, jako członek zespołu M&A. Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji na rynku private equity oraz venture capital, a także w projektach fuzji i przejęć. Doradzał zarówno startupom, jak też inwestorom w wielu procesach inwestycyjnych, m.in. w sektorze farmaceutycznym, IT, fintech, edutech, żywnościowym oraz reklamowym i marketingowym. Wspiera również założycieli startupów przy zawieraniu umów oraz układaniu wewnętrznej struktury w spółce.

 

 

Paweł Mazur - Senior Project Manager w departamencie Technologii AML w Citi. Certyfikowany przez PMI Project Manager mający za sobą wiele istotnych wdrożeń produktów w Citi, zarówno w zakresie systemów IT, procesów operacyjnych Citi, jak również dedykowanych rozwiązań dla klientów banku. Długoletni pracownik Citi z dwudziestoletnim doświadczeniem. W latach 2008-2012 współwłaściciel firmy zajmującej się wsparciem IT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki pracy w wielu organizacjach, departamentach Citi poznał wiele aspektów działania organizacji i współpracy z innymi podmiotami, zarówno w zakresie praktyk funkcjonujących na rynku, jak również ich funkcjonowania w polskim i międzynarodowym otoczeniu prawnym.

 

 

Mirosław Stochaj - specjalista z zakresu rachunkowości zarządczej i kontrolingu komercyjnego. Posiada ponad 25 lat doświadczeń w finansach przedsiębiorstw, zarządzaniu ludźmi oraz kierowaniu grupami projektowymi w międzynarodowych firmach sektora FMCG oraz Medical Devices & Equipment. Od wielu lat prowadzi treningi i pracuje jako konsultant z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i kontrolingu finansowego, prowadząc warsztaty i szkolenia między innymi we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także realizując bezpośrednio projekty konsultingowo - szkoleniowe z zakresu finansów dla działów komercyjnych.

 

 

Wojciech Wereszko - twórca i właściciel True Leader, były oficer JW GROM i Formoza, przywódca, praktyk w zakresie planowania i motywowania. Wiedzę zdobywał dowodząc Polskim Kontyngentem Wojskowym w Zatoce Perskiej oraz w trakcie misji ISAF w Afganistanie, planując i organizując proces szkolenia. Obecne koncentruje się na budowaniu efektywnych zespołów zadaniowo-projektowych (z wykorzystaniem metodologii FRIS i Facet5), zarządzaniu i ocenie ryzyka w projektach, budowaniu długofalowych strategii biznesowych. Wspiera kadrę zarządzającą w kierowaniu procesami produkcyjnymi. Pracuje z firmami z branży IT w tworzeniu spójnych koncepcyjnie i efektywnych zespołów programistycznych. Przenosi w środowisko biznesu standardy skuteczności i jakości wywodzące się ze świata sił specjalnych. 

 

 

 

Tomasz Zaręba - od 1997 roku pracuje w Citibank, zajmując różne role technologiczne – od podstawowych inżynierskich, poprzez kierowanie mniejszymi i większymi zespołami aż po zarządzanie globalnymi projektami i funkcjami. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie managerskie, głównie związane z zasobami ludzkimi jak i budowaniem i doskonaleniem procesów i usług. Od ponad 15 lat pracuje w międzynarodowym środowisku mając ścisłych współpracowników na wszystkich kontynentach i wykorzystując różnorodność kultur do zwiększenia efektywności.. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem działając programach mentorskich w Citi oraz udzielając się w organizacji ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych). 

 

Polityka cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.