Nasze działania

FRIS pozwala poznać styl myślenia, czyli sposób, w jaki przyswajamy, przetwarzamy i reagujemy na informacje, a w konsekwencji, jak rozwiązujemy problemy. Daje obraz naszych naturalnych predyspozycji i strategii radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, również zawodowych.

Nazwa FRIS składa się z pierwszych liter czterech perspektyw poznawczych, które służą do określania indywidualnego stylu poznawczego: Fakty, Relacje, Idee, Struktury. Ich nazwy mówią o tym, jaki rodzaj informacji jest dla osoby poddanej badaniu najważniejszy, gdy znajdzie się w nowej sytuacji.  

Dlaczego warto zrobić FRIS-a?

Po pierwsze dlatego, że badanie da Ci praktyczną wiedzę o samym sobie, o pewnych „ustawieniach fabrycznych” ukształtowanych we wczesnym dzieciństwie – o tym, jak podejmujesz decyzje, jak funkcjonujesz, na co powinieneś zwrócić uwagę w sobie i innych.

Pokaże utrwalone nawyki umysłu, które mają wpływ na to, jak się komunikujesz, jak podejmujesz decyzje i działania.

Po wypełnieniu kwestionariusza z 76 pytaniami otrzymasz raport zawierający informacje o Twoich naturalnych predyspozycjach i strategiach radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, również zawodowych – zarówno, gdy masz komfort pracy, jak też wtedy, gdy pracujesz pod presją czasu, współpracowników, szefa. 

Styl działania

Wypadkową tych czterech perspektyw jest nasz styl działania, który może się zmieniać w zależności od tego, w jakiej roli występujemy i tego np. jak wygląda kultura organizacyjna, jakie są nasze preferencje i potrzeby. Styl działania pokazuje, jakimi dodatkowymi perspektywami uzupełniamy nasz styl myślenia, by go jak najlepiej wykorzystać. Ponieważ jest on ściśle związany z naszymi doświadczeniami, przekonaniami i wartościami, jak również wpływem środowiska, możemy go zmieniać, dostosowywać do sytuacji. To nie nastąpi od razu, z dnia na dzień, ale jeśli podejmiemy pracę nad sobą, możemy go zmodyfikować. 

Po co? By lepiej funkcjonować w biznesie, w relacjach z innymi. Przykładowo, jeśli zdamy sobie sprawę, że nie jesteśmy empatyczni i zbyt małą wagę przywiązujemy do budowania relacji, co wpływa źle na naszych współpracowników i miejsce pracy, możemy nad tym pracować i rozwijać ten obszar, a tym samym zmieniać nasz styl działania.

Taka wiedza o własnych mechanizmach podejmowania decyzji i sposobach działania może zapoczątkować autorefleksję i zmiany, które spowodują, że będziemy bardziej komunikatywni i skuteczni. 

Określając styl działania członków zespołu, możemy lepiej poznać poszczególne osoby, a w wyniku tego efektywniej wykorzystywać zasoby. Jedni cenią bardziej współpracę, inni niezależność, część osób ma podejście teoretyczne, niektóre natomiast praktyczne. W zależności od tego, czy w stylu myślenia jesteśmy typem zawodnika, partnera, wizjonera czy badacza, mamy inną perspektywę. Dla przykładu: dociekliwy klient oczekuje konkretów, często uszczegółowienia naszej oferty oraz podejścia eksperckiego, w takiej roli komfortowo czuje się badacz, ale do potencjalnego wizjonera, który lubi podejmować ryzyko i wchodzić w nowe biznesy - najlepiej wysłać osobę zdecydowaną, gotową do wyzwań i szybkich akcji np. zawodnika. 

Co będziesz z tego miał/a?

Główne korzyści indywidualne z FRIS-a to:

 • akceptacja swojego indywidualnego stylu myślenia i działania, jak również własnych ograniczeń oraz świadomość, że inni mają tak samo,
 • poznanie obszarów dających naturalną satysfakcję, które mogą się stać podstawą do zaplanowania procesu rozwojowego,
 • synergia w zespole - poznając naszą różnorodność, jesteśmy w stanie osiągnąć pewną synergię działania (np. gdy trafiam na skomplikowany problem do rozwiązania, zwracam się do badacza, który rozłoży wszystko na czynniki pierwsze, przeanalizuje i podpowie, co robić),
 • rozmowa z mentorem, która pozwoli ukierunkować rozwój osobisty, a także zwiększy samoświadomość, pozwoli lepiej wykorzystać naturalne predyspozycje oraz mocne strony,
 • uproszczenie komunikacji i skupienie jej na odbiorcy – rozpoznając w rozmówcy zawodnika, nie wolno go zarzucić danymi, ale podawać konkrety; z kolei w dialogu z badaczem należy dysponować dużą ilością danych.

Z czym na FRIS?

TOP 5: czyli najczęstsze oczekiwania co do sesji FRIS z mentorem:

 • chęć poradzenia sobie z problemem prokrastynacji - FRIS powie, dlaczego niektóre rzeczy odkładasz w czasie i jak nad tym pracować,
 • jak poradzić sobie z faktem, że nie mam na nic czasu, bo rzucam się w wir działania, podejmując zbyt dużo projektów, z których niewiele doprowadzam do końca,
 • jak mam wrócić z pracy zdalnej do biura, skoro jestem bardziej efektywny pracując w domu,
 • chcę być bardziej asertywny - FRIS wskaże, jak i dlaczego trzeba pracować nad budowaniem własnej płaszczyzny potrzeb i tego pilnować,
 • muszę nauczyć się planować – „skaczę z kwiatka na kwiatek”, każde planowanie mnie denerwuje, wolę zrobić niż pomyśleć, rzucam się w wir pracy, po czym się okazuje, że to nie było to, że już mnie to nie interesuje – FRIS podpowie, jak to zainteresowanie podtrzymać.

Odkrycia z FRIS-a

„To faktycznie ja! Nie wiedziałem, że to tak działa”, „Teraz wiem, czego nie powinienem dotykać, ale oddać komuś innemu”, „Sesja otworzyła mi oczy na wiele aspektów mojego myślenia, uświadomiła, że decyzje podejmuję w emocjach, zbyt szybko”, „Zyskałem świadomość różnych stylów działania; teraz wiem, dlaczego, jak poproszę o coś koleżankę i nie odpowiada przez kilka dni, to nie dlatego, że mnie nie lubi, tylko widocznie – jako typ badacza - dostała ode mnie zbyt mało danych” – to tylko niektóre odkrycia osób, które zbadały swój styl myślenia poprzez FRIS. 

Instruktaż na życie – prywatne i zawodowe

Dzięki badaniu Reiss, z którego wyjdziesz z raportem omawiającym twoje potrzeby i motywacje, a następnie procesowi mentoringowemu zawierającemu badanie FRIS i raport, zyskasz wiedzę o tym, jak podejmujesz decyzje.

W konsekwencji zaczniesz włączać motywatory we własne działania i pracować nad tym, co wymaga zmiany, poprawy. To przełoży się na skuteczność i efektywność twojego działania!Jako uczestnik PRP w ścieżce #Rozwiń biznes będziesz mógł/a wykonać:

 • kwestionariusz Reiss Motivation Profile i odbędziesz indywidualną sesję z RMP Masterem, 
 • indywidualny profil FRIS, opisujący w specjalnym raporcie Twój styl myślenia i działania, który zostanie omówiony podczas sesji konsultacyjnej z certyfikowanym trenerem FRIS.