Moja firma

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, a także poprawić relacje między biznesem a administracją publiczną. Jest to pakiet pięciu ustaw, które m.in. umacniają zasadę, że co nie jest prawem zabronione, jest przedsiębiorcy dozwolone; wprowadzają ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców; dają możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej.

Prawo przedsiębiorców: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

Najważniejszą ustawą z pakietu jest Prawo przedsiębiorców. Przewiduje ono zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzyganie wątpliwości prawnych na jego korzyść.

Konstytucja dla biznesu wprowadza m.in. następujące rozwiązania dla przedsiębiorców:

Relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych...

 • Przypomniano ponownie zasadę, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób dowolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń - jeśli prawo nie reguluje jakiegoś obszaru działalności, państwo powinno uznać, że przedsiębiorca może prowadzić działalność bez przeszkód.
 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.
 • Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.
 • Dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami mają posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).
 • Poza tym, zgodnie z Prawem przedsiębiorców, prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadku skomplikowanych przepisów, organy administracji będą wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów. Zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami.
 • Powołano Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma on stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm.
 • Powstanie Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, który ma m.in. umożliwiać załatwianie on-line spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. A także uzyskanie - za pośrednictwem punktu - zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.

Zakładanie firmy - pakiet startowy...

 • Przygotowano pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność tzw. pakiet startowy. Wprowadzono instytucję tzw. działalności nierejestrowej, która może dotyczyć drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, zwłaszcza dorywczego handlu lub usług np. sporadycznie udzielanych korepetycji. Jeśli przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w roku 2018 jest to kwota nie przekraczająca 1050 zł miesięcznie), działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i trzeba jej rejestrować w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 • Działalność nierejestrowa możliwa będzie dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz nie prowadziły firmy przez ostatnie 5 lat .
 • Wprowadzono nową ulgę w składkach ZUS dla nowych firm. Tak zwana “ulga na start” to zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej przez pierwsze 6 miesięcy. Przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni - jak jak było dotychczas. Następnie przez 2 lata będzie mógł skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Ulga na start ma stanowić zachętę do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej.
 • Wprowadzono możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Po upływie terminu zawieszenia, wznowienie działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o wznowienie, nie zostanie on wykreślony z rejestru. Na podstawie nowych przepisów możliwe jest udostępnianie przez przedsiębiorcę on-line w CEIDG informacji o udzielonych pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.

Prowadzenie działalności przez cudzoziemców...

Wprowadzono nowe przepisy dotyczące zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Dzięki Konstytucji Biznesu, przepisy będą się w jednym dokumencie.

Konstytucja Biznesu zastąpi przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Większość przepisów weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., natomiast od 1 lipca zaczną obowiązywać art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku, np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną. Z kolei 1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy firm wpisanych do KRS.

 

Opracowanie red. na podstawie PAP i Biznes.gov.pl

 

 

Polityka cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.