Inspiratornia

W 2020 roku Jamais Cascio opisał model nowego niestabilnego świata, określając go nazwą BANI. Pod każdą z liter kryje się słowo opisujące zarówno naszą rzeczywistośćoraz perspektywa przyszłości: Brittle – kruchy, Anxious – niespokojny, Non-linear – nieliniowy, Incomprehensible – niezrozumiały. Co może ułatwić nam życie w tym chaotycznym świecie?

Plan B sposobem na kruchość

Dotychczasowe systemy polityczne, gospodarcze, energetyczne i ekologiczne, które działają jak naczynia połączone, wydawały się niezawodne, a okazały niestety kruche. Awaria jednego oddziałuje negatywnie na pozostałe. Jak uodpornić na to swój biznes? Poprzez stworzenie elastycznego planu awaryjnego, który w sytuacji kryzysowej zatrzyma to domino i pozwoli zorganizować życie i pracę na nowo. Dlatego warto postawić na szkolenia i coaching, które wyposażą nas w narzędzia do konfrontacji z nadchodzącymi wyzwaniami.

Empatia w czasach niepokoju

Za kruchością świata idzie niepokój potęgowany dodatkowo przez nadmiar danych i informacji, w tym fake newsów. Nasz system poznawczy jest przez nie wszystkie przebodźcowany i traci możliwości przetwarzania. Ciągła czujność i oczekiwanie na kolejne trudności wywołuje poczucie bezradności, a następnie bierności. W sytuacji gdy każda decyzja może okazać się błędna, trudno podejmować świadome i przemyślane działania. Co może pomóc w przestrzeni zawodowej? Po pierwsze rozwój uważności i ciekawości- poszerzanie swojej percepcji, by lepiej zrozumieć jak świat wpływa na nas i na rzeczywistość. Po drugie empatia i wspracie, również w kontekście zawodowym. Połączone spowodują wzrost poczucia pewności i spokoju.

Lepsza adaptacja do nielogicznego świata

Pandemia zburzyła łańcuchy przyczynowo-skutkowe, które do tej pory porządkowały nam rzeczywistość wywracając je do góry nogami. Drobne decyzje zaczęły przynosić nieproporcjonalnie duże skutki, w dodatku opóźnione w czasie, a wielki wysiłek i podjęcie działań na masową skalę nie zawsze okazują się dawać wielkie rezultaty. Ta nieliniowość nie skończyła się wraz z pandemią, ale dotyczy również kryzysu klimatycznego i ekonomii. Jak poradzić sobie z brakiem liniowego związku między przyczyną, a skutkiem? Pozwalając sobie na niezrozumienie i wspierając swoje możliwości adaptacyjne i nieustannie się ucząc. W przypadku własnego biznesu będzie to śledzenie trendów i gotowość na nowe technologie, które mogą pomóc ponownie uporządkować świat.

Nowa logika

W świecie kruchym, niespokojnym i pełnym nielogicznych zdarzeń trudno odnaleźć sens. Nie rozumiemy zjawisk, które wcześniej układały się w logiczną całość, a znane nam schematy przestały działać. Jednocześnie nie zmieniła się nasza zdolność rozumienia świata. Co możemy zrobić? Zacząć bardziej polegać na intuicji i odczuwanych emocjach. To one mogą pomóc odnaleźć się w bombardujących nas zewsząd informacji, z których część pochodzi z niepewnych źródeł.

Świat BANI, choć trudny do ogarnięcia, opiera się na trzech założeniach:

  • zmiany i postęp są masowe i nie da się do końca przewidzieć ich efektów;
  • systemy handlowe, informacyjne, społeczne podlegają ciągłym zmianom;
  • każda zmiana ma jakąś cenę.

Mając tę świadomość możemy identyfikować nasze “słabe punkty” i proaktywnie budować strategie odporności, adaptacji, uważności i intuicji. Prowadząc firmę warto z kolei otwierać się na innowacyjne modele biznesowe, postęp technologiczny i współpracę, co znacznie ułatwi funkcjonowanie w labiryncie świata BANI.