Inspiratornia

Aby dowiedzieć się, jakie aspiracje zawodowe mają młodzi, Fundacja Think! wraz z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji Akademii Leona Koźmińskiego oraz Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga, przeprowadziła w październiku 2022 r. badanie z udziałem ogólnopolskiej próby 1006 osób w wieku 18–30 lat, reprezentatywnej dla tego przedziału wieku.

Pobierz raport TUTAJ.

Co motywuje młodych do pracy?

Badanie pokazało, że dla młodych ludzi praca jest ważnym elementem życia. Pracuje się głównie dla pieniędzy: ważne jest by zarabiać ich dużo (41% wskazań), a tym samym zapewnić bezpieczeństwo materialne sobie i swoim najbliższym (40%). Młodzi ludzie potrzebują nie tylko pewności zatrudnienia i stabilności dochodów (49%), lecz także swobody w organizowaniu pracy i podejmowaniu decyzji (38%). Ważna jest dla nich również elastyczność czasu pracy (42%) oraz możliwość rozwijania się i zdobywania nowych doświadczeń (41%). Chcieliby oni w swojej przyszłej pracy robić ciekawe rzeczy (42%), a przede wszystkim pracować w przyjaznej atmosferze i nie stresować się z powodu pracy (50%).

Praca na swoim czy u kogoś?

54% młodych ludzi chciałoby w ramach przyszłej aktywności zawodowej prowadzić własne biznesy samodzielnie lub dając pracę innym. 37% respondentów wskazywało wyłącznie ścieżki kariery zawierające jakąś formę pracy „na swoim” (własny biznes, bycie freelancerem, łączenie nauki z prowadzeniem firmy itp.), natomiast 28% – aktywność zawodową w postaci wyłącznie pracy „dla kogoś” (np. w charakterze pracownika etatowego, eksperta lub menedżera).

W jakich branżach?

W ramach przyszłej aktywności zawodowej młodzi ludzie chcieliby podejmować działania polegające na zwiększaniu zasięgu produktów i usług (83%), zdobywaniu rozpoznawalności na rynku (83%), opracowywaniu pomysłów sprzyjających rozwojowi (79,4%) oraz promowaniu działań w mediach społecznościowych (77%). Niektórzy młodzi ludzie chcą kontynuować działalność w branżach, w których obecnie są już zawodowo zaangażowani. Zamiar ten najwyraźniej widać w branżach: edukacji (58,1%), AGD i RTV (53,8%), budownictwie (63,6%), kulturze i sztuce (50%) oraz branży zdrowia i urody (50%). 

Czego potrzebują młodzi do osiągnięcia celu?

Młodzi ludzie potrzebują umiejętności poruszania się w otoczeniu organizacyjnym i społecznym oraz zarządzania samym sobą; mniej ważne wydają im się natomiast kompetencje w zakresie korzystania z technologii (być może dlatego, że te łatwo nabywają). Do osiągnięcia celów i aspiracji zawodowych najbardziej potrzebują umiejętności organizowania własnej pracy (40%) i przystosowywania się do zmian (38%), kreatywności i innowacyjności (34%), a także rozumienia potrzeb i odczuć innych ludzi (29,4%) – zob. rys. 1.

Rys. 1. Umiejętności potrzebne w przyszłej aktywności zawodowej


O AUTORZE:

dr Artur Domurat: Psycholog i ekonomista, adiunkt z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i badacz z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji w Akademii Leona Koźmińskiego. Do głównych dziedzin stanowiących obszar jego zainteresowań badawczych należą psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna oraz metodologia i wnioskowanie statystyczne.
  
Weryfikując powszechne przekonania o tym jacy są przedsiębiorcy, prowadził badania m.in. nad zależnością między przedsiębiorczością a kreatywnością i innowacyjnością, podejmowaniem ryzyka oraz przekonaniami etycznymi odnośnie pracy. Jego zainteresowania naukowe odnoszą się do badania rozmaitych uwarunkowań przedsiębiorczości i decyzji inwestycyjnych oraz tematów takie jak racjonalność preferencji, dyskontowanie oraz podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.