Inspiratornia

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Działalność nierejestrowa, ulga na start dla początkujących przedsiębiorców - to niektóre założenia Prawa przedsiębiorców - najważniejszej ustawy z pakietu Konstytucji Biznesu, którą w piątek 26.01.2018 r. uchwalił Sejm.

Prawo Przedsiębiorców jest najważniejszą ustawą z pakietu Konstytucji Biznesu. Za jej przyjęciem głosowało 286 posłów, przeciw było 124, a od głosu wstrzymało się 4. Do najważniejszych rozwiązań ustawy należy m. in. wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i - rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść.

Wprowadzono również instytucję działalności nierejestrowej - osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

Dla początkujących przedsiębiorców przewidziana jest “ulga na start”, która umożliwia nie płacenie składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

Ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami - przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP.

Nowe przepisy mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.

Przyjęte w piątek rozwiązania zastąpią obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP