Inspiratornia

Czy myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej lub od niedawna ją prowadzisz? A może prowadzisz dobrze prosperującą działalność i chcesz wejść na nowe rynki lub poszukujesz nowych pomysłów? Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” może być właśnie dla Ciebie!


Jest to europejski program wymiany, który pomaga przyszłym przedsiębiorcom posiąść umiejętności niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej dobrze prosperującej firmy w Europie. Początkujący przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.

Korzyści jakie wyniesiemy z udziału w programie to m.in.:

  • zdobycie doświadczenia w pracy w małym lub średnim przedsiębiorstwie Państwa członkowskiego UE,
  • wymiana wiedzy pomiędzy początkującymi a doświadczonymi przedsiębiorcami,
  • poznanie różnych sposobów prowadzenia działalności,
  • poszerzenie swojej sieci kontaktów,
  • możliwość przyszłej współpracy z partnerami zagranicznymi dla naszej firmy,
  • pozyskanie nowych kompetencji i umiejętności poprzez obserwację funkcjonowania zagranicznej firmy od wewnątrz.


Wymagania jakie musimy spełnić to:

  • posiadanie zezwolenia na pobyt stały w jednym z Państw Uczestniczących,
  • mieć konkretny projekt lub pomysł na firmę, odzwierciedlony w biznes planie,
  • wykazywać motywację i chęć do współpracy podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa uczestniczącego.

Przyszła działalność może być prowadzona w dowolnym sektorze, a wiek nie ma znaczenia.
Program realizowany jest na terenie Państw Uczestniczących za pośrednictwem lokalnych punktów kontaktowych, odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorców (np. Izby Gospodarcze, centra przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości itp.). Ich działalność jest koordynowana na poziomie unijnym przez Biuro wsparcia programu.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poprzez zapoznanie się z przewodnikiem programu i wypełnienia wniosku on-line: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%202015.pdf

Strona internetowa programu: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20