Inspiratornia

Polskie startupy przyczyniają się do tego, że nasza gospodarka może jeszcze silniej, globalnie konkurować innowacyjnością i wykwalifikowaną kadrą. “Polska potrzebuje dziś startupów bardziej niż kiedykolwiek”- wskazuje Prezes Startup Poland - Julia Krysztofiak-Szopa w raporcie “Polskie Startupy 2017”. Wyjaśnia też, że startupem nie jest każda nowa firma a tylko ta, która dzięki przewadze technologicznej lub niszy rynkowej ma potencjał do bardzo szybkiego wzrostu.

Fundacja Startup Poland opublikowała najnowszy raport “Polskie Startupy 2017”, który powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych w czerwcu 2017 r. wśród 621 polskich startupów. W stosunku do ubiegłego roku w badaniu wzięło udział o 20% więcej organizacji. W 90 % na pytania ankiety odpowiedziały osoby stojące na czele startupów - założyciele lub osoby zarządzające. Obraz polskiego ekosystemu startupowego powstał dzięki wsparciu grona Partnerów projektu: Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Google, PGE i PFR Ventures.

Wnioski z badania


1. Na czele startupów stoją w 58% osoby w wieku 30–39 lat. Co czwarty założyciel lub dyrektor zarządzający (26 proc.) nie ukończył 30 lat. Powyżej 40 lat ma jedynie 16% respondentów.

2. Aż 82% założycieli i prezesów biorących udział w badaniu posiada wykształcenie wyższe. Co piąty z nich posiada stopień naukowy (20%). Zaledwie 3% to studenci.

3. Respondenci częściej (36%) decydują się prowadzić działalność przy udziale dwóch założycieli niż tylko jednego. Do współpracy ponad dwóch założycieli przyznaje się 39% badanych.

4. Połowa ankietowanych przed założeniem startupu prowadziła własną lub rodzinną firmę, co trzeci zakładał poprzedni startup, albo pracował w korporacji, albo w prywatnej firmie. 17% pracowało naukowo lub zajmowało się dydaktyką, a 15% studiowało.

5. Prawie jedna trzecia startupów ma wśród założycieli lub CEO przynajmniej jedną kobietę. Natomiast w co ósmym badanym startupie jednym z założycieli jest obcokrajowiec. Wielu z nich to obywatele Stanów Zjednoczonych lub Ukrainy.

6. 76% spośród badanych startupów sprzedaje swoje produkty i usługi firmom. W grupie klientów B2B większością są mikroprzedsiębiorstwa i MŚP (61%). Tylko 18 % badanych startupów prowadzi sprzedaż na rynku B2C skierowanych do klientów indywidualnych.


7. Wśród 10 najpopularniejszych produktów sprzedawanych przez startupy dominują dziedziny związane z big data (19%), analityka/narzędzia badawcze/business intelligence, internet rzeczy (IoT), narzędzia dla programistów i deweloperów.

8. Wśród badanych startupów 68% deklaruje finansowanie ze środków własnych i reinwestuje przychody. Na kolejnych miejscach znajdują się zewnętrzne źródła finansowania jak np. venture capital (zagraniczny lub krajowy), pieniądze publiczne pochodzące ze środków unijnych (PARP lub NCBiR) czy aniołowie biznesu. Tylko 8 % startupów korzysta z kredytu bankowego dla rozwoju swojej działalność.

9. Większość startupów rejestruje swoją działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (71%), 15% działa jako jednoosobowa działalność gospodarcza, a jedynie 4% wybiera spółkę akcyjną.


10. Ankietowani zapytani o ocenę wartości, jaką przynoszą startupom dostępne na rynku źródła wiedzy i networku wskazali, że największy wpływ na rozwój biznesu ma indywidualny mentoring, a w dalszej kolejności spotkania branżowe (np. Aula, Hive, Startup Stage, OpenReaktor).


11. Spośród badanych polskich startupów 71% zatrudnia pracowników. Prawie jedna trzecia respondentów w ogóle nie zatrudnia pracowników, a połowa z nich zatrudnia do 10 pracowników. Najbardziej pożądanymi przez startupowców pracownikami są sprzedawcy, programiści oraz marketingowcy. Zatrudniające startupy w 60% badanych przypadków stosują umowy o pracę.

12. Co trzeci startup zatrudnia w swoich zespołach również obcokrajowców (28%). Najczęściej są to osoby z Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.

13. Ponad połowa badanych startupów twierdzi, że „tworzy całkiem nowy produkt”, a niewiele mniejszy odsetek, że „ulepsza istniejące rozwiązania”. Tylko nieliczna grupa ankietowanych tworzy produkt mało innowacyjny, będący kopią już istniejącego rozwiązania (3%).

14. Współpracę z nauką podejmuje aż 46% badanych startupów. Spośród, tych współpracujących z nauką najwięcej współpracuje z uczelnią i/lub indywidualnymi pracownikami naukowym.
Aż co siódmy startup posiada własne laboratorium.

Źródło: raport "Polskie Startupy 2017".

Ż