Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Think! z siedzibą w Warszawie, plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa
 • Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania wiadomości dotyczących prowadzonych przez Fundację projektów i działań edukacyjnych, tj. a) Newslettera portalu Rozwijamy.edu.pl, b) informacji, zaproszeń, ofert i ogłoszeń o edukacyjnych programach lub produktach przygotowanych przez Fundację Think! lub podmioty zewnętrzne (Partnerów) współpracujących z Fundacją Think!.
 • Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać: a) przez okres istnienia Newslettera portalu Rozwijamy.edu.pl lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera; b) do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji, zaproszeń, ofert i ogłoszeń o edukacyjnych programach lub produktach przygotowanych przez Fundację Think! lub podmioty zewnętrzne współpracujące z Fundacją Think! w prowadzonych przez Fundację projektach i działaniach edukacyjnych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres kontakt@rozwijamy.edu.pl.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.